Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

22493. Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat 132 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, formació bàsica i pràctiques externes de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Anual

 • (8) - GRUP 8, AN, GEAM

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Disponible a partir del 11/09/2020
  • Grup horari
   Disponible a partir del 09/09/2020

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període : Anual

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2015-16 podeu consultar el cercador de guies docents