Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

22457. Bases de Protecció de Cultius (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

  • Professorat
  • Responsable
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
  • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

  • Professorat
   Andreu Juan Serra, Jaume Rigo Pons
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

  • Professorat
   Andreu Juan Serra, Jaume Rigo Pons
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent