Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

En què consisteix?

El grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l'habilitació per exercir la professió d'enginyer tècnic agrícola.

Què hi aprendràs?

Entre les competències que adquiriràs, podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l'exercici professional de l'enginyeria, la redacció de projectes i estudis d'enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d'obra d'aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Enginyer Tècnic Agrícola, d’acord amb la normativa d’atribucions professionals, com a professional autònom o en gabinets i empreses més grans: redacció de projectes, realització d’estudis pericials, valoracions, direccions d’obra, gestió d’expedients...
  2. Gerència i gestió tècnica en empreses del sector agroalimentari o de jardineria
  3. Empresari del sector agroalimentari o de jardineria
  4. Funció pública: Administració i empreses públiques, nacionals o autonòmiques
  5. Recerca bàsica o aplicada en institucions públiques i empreses privades
  6. Docència

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
  45 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda