Escoltar

Admissió als estudis de grau

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 
Convocatòria general ordinària del 8 de juny al 21 de juliol
Convocatòria general extraordinària de l'1 al 18 de setembre
Convocatòria per a canvi d'estudis i/o universitat i estudis estrangers no homologats: dia 29 de juny publicació de la segona llista d'admesos