Grau

Notes de tall de Grau d'Administració d'Empreses

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
7,550 C* 1 1 (JUN) 13/07/2017Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (SET) 20/09/2017
5,000 2 (JUN) 30/06/2017


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 5 (OCT) 06/10/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
5,560 A* 44 1 (JUN) 13/07/2016

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 04/10/2016

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
6,300 1 1 (SET) 21/09/2016
5,000 5 (OCT) 06/10/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (SET) 29/09/2016
5,000 5 (JUN) 23/09/2016