Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

L'objectiu del títol de grau d'Administració d'Empreses és aportar els coneixements i les habilitats necessàries per a l'administració i la direcció d'empreses. La finalitat de l'estudi és formar professionals que, amb coneixements sòlids d'economia, siguin capaços de dur a terme tasques de direcció i gestió, d'anàlisi i assessorament, des de petites empreses fins a multinacionals. Així mateix, la formació s'adreça tant a la direcció general, com a cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa: producció, recursos humans, finances, comercialització, administració o comptabilitat. Les competències que els graduats assoliran són, entre d'altres, la capacitat per analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip; i adaptar-se a noves tecnologies i nous contextos econòmics. Per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   30   18   12 240

Recorregut en anglès

S’ofereix la possibilitat d’aconseguir el certificat acreditatiu del Recorregut en anglès als alumnes que hagin cursat almenys 100 crèdits del grau en anglès:

  • Mínim de 60 crèdits els tres primers cursos (entre assignatures de formació bàsica i obligatòries).
  • Estada a una universitat de l’estranger, estudiant en anglès.
  • Aquests alumnes tindran reconegut el coneixement de la llengua anglesa requerit per a l'obtenció del títol.

< Més informació >

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Català, Castellà, Anglès Primer semestre
20604 - Sistema Fiscal Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Català, Castellà, Anglès Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Català, Castellà, Anglès Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
21201 - Comptabilitat Financera II Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Català, Castellà, Anglès Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Català, Castellà, Anglès Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Català, Castellà, Anglès Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
21211 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Català, Anglès Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0 Català, Anglès Primer semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre
21223 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0 Català, Castellà Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20639 - Dret Administratiu Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
20647 - Imposició sobre Societats Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20648 - Imposició sobre el Consum Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21225 - Auditoria de Comptes Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21229 - Productes Bancaris Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21230 - Màrqueting Financer Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21239 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0 Català Primer semestre
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0 Català Primer semestre
21246 - E-Màrqueting Optativa 3,0 Català Primer semestre
20514 - Contractació Turística Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
20646 - Imposició sobre la Renda Personal Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21145 - Business English Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21227 - Gestió Bancaria Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21228 - Mercats Financers Borsaris Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21241 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència Optativa 6,0
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 3,0
20638 - Gestió Pública Optativa 6,0
20641 - Gestió de Contractació Pública Optativa 3,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
21224 - Consolidació Comptable Optativa 6,0
21232 - Assegurances Optativa 3,0
21233 - Economia Monetària Optativa 3,0
21234 - Econometria Dinàmica Optativa 3,0
21236 - Dret Laboral Optativa 6,0
21237 - Estratègies de Negociació Empresarial Optativa 6,0
21238 - Gestió de Qualitat Optativa 6,0
21242 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
21244 - Màrqueting Turístic i de Serveis Optativa 6,0
21245 - Màrqueting de la Distribució Comercial Optativa 6,0
21247 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
21248 - Direcció de Vendes Optativa 6,0
21249 - Logística Optativa 3,0
21250 - Gestió Informàtica Optativa 6,0
21251 - Màrqueting de les Administracions Públiques Optativa 3,0
21252 - Comptabilitat Pública Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020