Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau d'ADE - Optatives - Grup 80-81-82-83 Palma (2S)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20514 - Contractació Turística   GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 22-26+ 33 GAID 18/06/2019 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
20514 - Contractació Turística   GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 22-26+ 33 GAID 10/07/2019 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 82 OPTATIVA GADE HORABAIXA = GECO 42 + GAID 33 20/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 82 OPTATIVA GADE HORABAIXA = GECO 42 + GAID 33 05/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 + GTUR 42 + GAID 33 14/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 + GTUR 42 + GAID 33 15/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 21/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 08/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 82 GADE HORABAIXA = GECO 92 21/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 82 GADE HORABAIXA = GECO 92 08/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
21145 - Business English   GADE (80) MATÍ GG-X01-X02 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GADE (80) MATÍ GG-X01-X02 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GADE (82) (HORABAIXA) GG-X01-X02 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GADE (82) (HORABAIXA) GG-X01-X02 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GADE (83) (HORABAIXA) 83-92GG-X01-X02-X03 GECO + GRLA-GAID (03-34) 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GADE (83) (HORABAIXA) 83-92GG-X01-X02-X03 GECO + GRLA-GAID (03-34) 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA 88-89 = GAID 33 06/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA 88-89 = GAID 33 12/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21227 - Gestió Bancaria   OPTATIVA GADE 82-88-89 HORABAIXA = GAID 33 21/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21227 - Gestió Bancaria   OPTATIVA GADE 82-88-89 HORABAIXA = GAID 33 15/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21228 - Mercats Financers Borsaris   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GAID 33 08/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB12
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança   OPTATIVA GRUP 82 GADE 20/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança   OPTATIVA GRUP 82 GADE 04/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GADE 82 = GTUR 42 = GRLA 01 = GDRE 03 = GAID 33 19/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GADE 82 = GTUR 42 = GRLA 01 = GDRE 03 = GAID 33 12/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42 15/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GADE 82 (HORABAIXA) ANGLÈS = GTUR 42 = GAID 33 17/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GADE 82 (HORABAIXA) ANGLÈS = GTUR 42 = GAID 33 05/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)