Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau d'ADE - Optatives - Grup 80-81-82-83 Palma

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20514 - Contractació Turística   GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 22-26+ 33 GAID 22/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 82 GADE OPTATIVA HORABAIXA = GECO 42 + GAID 33 + GATU 34 22/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 82 GADE OPTATIVA HORABAIXA = GECO 42 + GAID 33 + GATU 34 06/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATÍ = GECO 91=GAID 33=GATU 34 06/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20639 - Dret Administratiu   OPTATIVA GRUP 82 GADE HORABAIXA = GECO 92 (GG) 22/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20639 - Dret Administratiu   OPTATIVA GRUP 82 GADE HORABAIXA = GECO 92 (GG) 10/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 + GTUR 42 + GAID 33 17/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 + GTUR 42 + GAID 33 14/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 = GATU 34 25/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 = GATU 34 10/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20647 - Imposició sobre Societats   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 = GATU 34 09/01/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20647 - Imposició sobre Societats   OPTATIVA GRUP 81 GADE MATI = GECO 91 = GATU 34 07/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20648 - Imposició sobre el Consum   OPTATIVA GRUP 82-88-89 GADE HORABAIXA = GECO 92 = GATU 34 23/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20648 - Imposició sobre el Consum   OPTATIVA GRUP 82-88-89 GADE HORABAIXA = GECO 92 = GATU 34 11/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
21145 - Business English   GADE (80) MATÍ GG-X01 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GADE (80) MATÍ GG-X01 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21145 - Business English   GADE (82) (HORABAIXA) GG-X01 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GADE (82) (HORABAIXA) GG-X01 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21145 - Business English   GADE (83) (HORABAIXA) 83-92GG-X01-X02 GECO + GRLA-GAID (03-34) 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GADE (83) (HORABAIXA) 83-92GG-X01-X02 GECO + GRLA-GAID (03-34) 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21225 - Auditoria de Comptes   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GAID 33 = GATU 34 09/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
21225 - Auditoria de Comptes   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GAID 33 = GATU 34 07/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA 88-89 = GAID 33 15/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA 88-89 = GAID 33 13/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21227 - Gestió Bancaria   OPTATIVA GADE 82-88-89 HORABAIXA = GAID 33 = GATU 34 14/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
21228 - Mercats Financers Borsaris   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GAID 33 = GATU 34 17/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
21228 - Mercats Financers Borsaris   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GAID 33 = GATU 34 10/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21229 - Productes Bancaris   OPTATIVA GADE 82 (HORABAIXA) GG = GAID 33 = GATU 34 06/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11
21230 - Màrqueting Financer   OPTATIVA GADE 82-88-89 HORABAIXA (GG) = GAID 33 = GATU 34 16/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21230 - Màrqueting Financer   OPTATIVA GADE 82-88-89 HORABAIXA (GG) = GAID 33 = GATU 34 05/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança   OPTATIVA GRUP 82 GADE = GATU 34 24/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança   OPTATIVA GRUP 82 GADE = GATU 34 03/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GADE 82 = GTUR 42 = GRLA 01 = GDRE 03 = GAID 33 = GATU 34 19/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GADE 82 = GTUR 42 = GRLA 01 = GDRE 03 = GAID 33 = GATU 34 13/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21239 - Gestió de la Innovació   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42-46 MENORCA = GAID 33 = GATU 34 16/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21239 - Gestió de la Innovació   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42-46 MENORCA = GAID 33 = GATU 34 11/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 09/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 10/02/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GADE 82 (HORABAIXA) ANGLÈS = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GADE 82 (HORABAIXA) ANGLÈS = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 06/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21242 - Internacionalització de l'Empresa   OPTATIVA GRUP 82 GADE (HORABAIXA) = GTUR 42-46 = GAID 33 15/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21242 - Internacionalització de l'Empresa   OPTATIVA GRUP 82 GADE (HORABAIXA) = GTUR 42-46 = GAID 33 07/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial   OPTATIVA GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 10/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA (GG) = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 21/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GADE 82 HORABAIXA (GG) = GTUR 42 = GAID 33 = GATU 34 06/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21