Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

En què consisteix?

L'objectiu d’aquest títol és aportar els coneixements i les habilitats necessàries per a l'administració i la direcció d'empreses. La finalitat de l'estudi és formar professionals que, amb coneixements sòlids d'economia, siguin capaços de dur a terme tasques de direcció i gestió, d'anàlisi i assessorament, des de petites empreses fins a multinacionals. Així mateix, la formació es dirigeix tant a la direcció general com a cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa: producció, recursos humans, finances, comercialització, administració o comptabilitat.

Què hi aprendràs?

Els graduats podran analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip i adaptar-se a noves tecnologies i nous contextos econòmics.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • Com a administrador d'empreses privades i entitats publiques.
  • Com a consultor: d'organització d'empreses, comptable o comercial.
  • Com a assessor fiscal.
  • Com a director: financer, comptable, comercial, de producció o de recursos humans.
  • Com a analista financer.
  • Com a auditor.
  • Com a inspector d'hisenda i cossos d'intervenció.
  • Com a tècnic del Govern.
  • Com a investigador i docent universitari i no universitari.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos