Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

En què consisteix?

L'objectiu d’aquest títol és aportar els coneixements i les habilitats necessàries per a l'administració i la direcció d'empreses. La finalitat de l'estudi és formar professionals que, amb coneixements sòlids d'economia, siguin capaços de dur a terme tasques de direcció i gestió, d'anàlisi i assessorament, des de petites empreses fins a multinacionals. Així mateix, la formació es dirigeix tant a la direcció general com a cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa: producció, recursos humans, finances, comercialització, administració o comptabilitat.

Què hi aprendràs?

Els graduats podran analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip i adaptar-se a noves tecnologies i nous contextos econòmics.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • Com a administrador d'empreses privades i entitats publiques.
  • Com a consultor: d'organització d'empreses, comptable o comercial.
  • Com a assessor fiscal.
  • Com a director: financer, comptable, comercial, de producció o de recursos humans.
  • Com a analista financer.
  • Com a auditor.
  • Com a inspector d'hisenda i cossos d'intervenció.
  • Com a tècnic del Govern.
  • Com a investigador i docent universitari i no universitari.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos