Grau

312 crèdits - Facultat de Turisme

Grau en Administració/Turisme doble titulació 3r. curs 1r semestre

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20509 - Màrqueting Turístic I   GRUP 34 (MATÍ) GATU ANGLÈS 14/01/2019 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
20509 - Màrqueting Turístic I   GRUP 34 (MATÍ) GATU ANGLÈS 06/02/2019 12:00 - 15:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
20518 - Anglès III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 18/01/2019 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
20518 - Anglès III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 07/02/2019 15:30 - 18:30
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-20. 2ºn pis
20527 - Francès III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 08/01/2019 18:00 - 21:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20527 - Francès III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 05/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
20528 - Alemany III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 08/01/2019 15:00 - 18:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20528 - Alemany III   GRUP 34 (MATÍ) GATU 05/02/2019 15:30 - 18:30 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
21203 - Història Econòmica de l'Empresa   GRUP 34 GATU (MATÍ 3R CURS) 23/01/2019 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-20. 2ºn pis
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
21203 - Història Econòmica de l'Empresa   GRUP 34 GATU (MATÍ 3R CURS) 08/02/2019 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula A-20. 2ºn pis
21206 - Comptabilitat de Costs   GRUP 34 GATU (MATÍ) 10/01/2019 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
21206 - Comptabilitat de Costs   GRUP 34 GATU (MATÍ) 04/02/2019 15:30 - 18:30 Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
21212 - Gestió de Riscs Empresarials   GRUP 34 GATU (HORABAIXA) 11/01/2019 10:00 - 14:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB02
21212 - Gestió de Riscs Empresarials   GRUP 34 GATU (HORABAIXA) 06/02/2019 19:00 - 22:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03