Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

20521. Economia Ambiental en Espais Turístics (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre