Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret
Professorat Assignatures
Dra. Aguiló Femenias, Margarita 20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
Aguiló Lemoine, Angela Elisa 21219 - Direcció Comercial II
Dra. Aguiló Segura, Paula María 20600 - Entorn Econòmic
Dra. Aige Mut, María Belén 20490 - Treball de Fi de Grau
Alcover Cateura, Rafael 20469 - Comerç Electrònic i Internet
Dr. Alegre Martín, Joaquín 20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
Dra. Alemany Hormaeche, Margarita
Dr. Alonso Paulí, Eduard 20490 - Treball de Fi de Grau
Antich Ferrá, Amador
Dr. Balart Castro, Pau 20490 - Treball de Fi de Grau
Dra. Ballester Cardell, María
Barceló Vanrell, Maria Magdalena 21208 - Disseny de les Organitzacions
Barros Bonnín, Vicente Alberto
Dr. Batle Lorente, Francisco Julio 21235 - Creació d'Empreses
Dr. Bauzá Martorell, Felio José 20490 - Treball de Fi de Grau
Dr. Blasco Esteve, Andrés Avelino
Bolado Rodrigo, José Pablo 20479 - Dret Registral Immobiliari
Dr. Bru Martínez, Lluís 21240 - Empresa Familiar
Dr. Bujosa Bestard, Ángel 20605 - Microeconomia
Dr. Calveras Maristany, Aleix
Canals Salvà, Antonio 20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors
Canet Moyà, Cristina
Capllonch Cerdà, Joan Pere 20438 - Dret Concursal
Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier 20642 - Educació i Mercat Laboral
Carbonell Crespí, José Antonio 20480 - Contractació i Document Notarial
Dra. Cardona Guasch, Olga Patricia
Casadesus Ripoll, Paula 20428 - Donacions i Successions
Dr. Cavanillas Múgica, Santiago José
Cayuela Rexach, Roberto María 20491 - Pràcticum
Dra. Cladera Munar, Magdalena Concepción 20490 - Treball de Fi de Grau
Dra. Coll Coll, Ana María 20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
Coll Orvay, Antonio 20479 - Dret Registral Immobiliari
Dr. Colom Palmer, Mateu Joan 20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
Dr. Crespí Cladera, Rafel 21240 - Empresa Familiar
Crespí Ferriol, Maria del Mar 20474 - Dret Social Comunitari
Cunill Mir, Francisca 20491 - Pràcticum
Díaz Palmer, Xavier 21206 - Comptabilitat de Costs
Dot Hualde, Luís Enrique 20422 - Relació Individual del Treball
Dr. Escrihuela Villar, Marc 21209 - Economia Industrial
Dra. Feliu Álvarez de Sotomayor, Silvia 20461 - Dret Processal Civil Internacional
Dra. Fernández González, María del Carmen
Dra. Ferrer Tapia, María Belén 20407 - Fonts del Dret II
Fiol Busquets, David 20480 - Contractació i Document Notarial
Dr. Flaquer Riutort, Juan 20490 - Treball de Fi de Grau
Dr. Franch Fluxá, Juan 20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial
Dr. Garau Sobrino, Federico Francisco
Dr. Garau Vadell, Joan Baptista 20490 - Treball de Fi de Grau
García Saiz, Sergio Javier 21207 - Inversió i Finançament Empresarial
Dra. García Sastre, María Antonia 21230 - Màrqueting Financer
Gelabert Morro, Miquel Francesc
Dra. Genovart Balaguer, Juana Isabel
Gotarredona Fiol, Roger 21216 - Direcció Comercial I
Dr. Grimalt Servera, Pedro 20428 - Donacions i Successions
Hernández Arenaz, Iñigo 21204 - Direcció de Producció i Operacions
Dra. Herranz Bascones, Raquel 21200 - Comptabilitat Financera I
Dra. Horrach Rosselló, Patricia 21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
Dra. Huesa Vinaixa, María Rosario 20412 - Dret de la Unió Europea
Infantes Sánchez, Paula María 21240 - Empresa Familiar
Jover Arbona, Gabriel 21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad 21205 - Econometria
Leal Mayol, Francisco Manuel 20514 - Contractació Turística
Dra. Llodrà Grimalt, Francesca 20441 - Dret Civil de les Illes Balears
Dra. Llompart Bennàssar, Magdalena 20422 - Relació Individual del Treball
Dra. Llompart Bibiloni, Maria 21226 - Comptabilitat i Control de Gestió
Dr. López Simó, Francisco
Dr. Lozano Arnica, Gonzalo 21202 - Economia Financera
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María 21240 - Empresa Familiar
Dra. Martínez Nadal, Apol.lònia 20490 - Treball de Fi de Grau
Dr. Martín Oliver, Alfredo
Dr. Martorell Cunill, Onofre 20490 - Treball de Fi de Grau
Dra. Massot Perelló, María Magdalena
Dr. Mauleón Méndez, Emilio
Dra. Milano x, Valentina
Monserrat Valentí, Pau Antoni 21202 - Economia Financera
Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel
Dra. Morey Tous, Antònia
Dra. Munar Muntaner, María Esperanza
Dra. Nadal Gómez, Irene
Dr. Navarro Gómez, Ricardo Jesús 20490 - Treball de Fi de Grau
Dr. Nilsson, Jan Olof William 20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
Dr. Oliver Rullán, Francisco Jorge 21214 - Macroeconomia
Dr. Pascual Gascó, Roberto 21228 - Mercats Financers Borsaris
Dr. Planas Rosselló, Antonio 20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca
Dra. Pons-Estel Tugores, Catalina 20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat
Portella Carbó, Ferran 20490 - Treball de Fi de Grau
Dr. Ramis Barceló, Rafael 20490 - Treball de Fi de Grau
Ramis Feliu, Rafael José 20415 - Relacions Col·lectives de Treball
Dr. Ramón Ribas, Eduardo 20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal
Dr. Rejón Guardia, Francisco 21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Reus Méndez, Miguel 20419 - El Procés Civil de Declaració
Ripoll Fonollar, Mariana 21145 - Business English
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio 21208 - Disseny de les Organitzacions
Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio 21241 - Habilitats Directives
Roca Morey, Pilar 20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal
Salvà Romartínez, Llorenç 20414 - El Procés Penal
Dr. Sansó Rosselló, Andreu 20490 - Treball de Fi de Grau
Septiem Navarro, Manuel Fernando 21218 - Gestió de Recursos Humans
Dr. Serra Cantallops, Antoni 20490 - Treball de Fi de Grau
Serra Ferrer, Juan Antonio 21210 - Economia Espanyola i Mundial
Dr. Sintes Vinent, Josep Antoni 21217 - Direcció Financera
Dra. Socias Camacho, Joana Maria
Dra. Tapia Fernández, María Isabel 20429 - El Procés Civil d'Execució
Dra. Thomàs Puig, Petra Maria 20413 - Dret de Societats
Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores 20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
Dra. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen 20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals
Dr. Trias Prats, Bartolomé 20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
Dra. Tur Faúndez, María Nélida 20418 - Obligacions i Contractes
Dr. Vaquer Ferrer, Francisco Antonio 20490 - Treball de Fi de Grau
Dra. Verdera Izquierdo, Beatriz 20409 - Persona i Família
Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel
Dra. Villalba Lázaro, Marta 21145 - Business English
Dr. Vives Vallés, Juan Antonio
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Dra. Nadal Gómez, Irene (R)
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Dra. Ballester Cardell, María (R)
20405 - Dret Internacional Públic Dra. Milano x, Valentina (R)
20406 - Fonts del Dret I Dr. Blasco Esteve, Andrés Avelino (R)
20407 - Fonts del Dret II Dra. Ferrer Tapia, María Belén (R)
20408 - Introducció al Dret Empresarial Antich Ferrá, Amador
20409 - Persona i Família Dra. Verdera Izquierdo, Beatriz (R)
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Dra. Ballester Cardell, María (R)
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Dr. Trias Prats, Bartolomé (R)
20412 - Dret de la Unió Europea Dra. Huesa Vinaixa, María Rosario (R)
20413 - Dret de Societats Dra. Thomàs Puig, Petra Maria (R)
20414 - El Procés Penal Salvà Romartínez, Llorenç (R)
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Ramis Feliu, Rafael José (R)
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Dra. Ballester Cardell, María (R)
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel (R)
20418 - Obligacions i Contractes Dra. Tur Faúndez, María Nélida (R)
20419 - El Procés Civil de Declaració
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Dra. Socias Camacho, Joana Maria (R)
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Dra. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen (R)
20422 - Relació Individual del Treball
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Dr. Cavanillas Múgica, Santiago José (R)
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Dra. Cardona Guasch, Olga Patricia (R)
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Canals Salvà, Antonio (R)
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Dra. Fernández González, María del Carmen (R)
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel (R)
20428 - Donacions i Successions
20429 - El Procés Civil d'Execució Dra. Tapia Fernández, María Isabel (R)
20430 - Dret Internacional Privat Dr. Garau Sobrino, Federico Francisco (R)
20431 - Dret Tributari: Part Especial Dra. Fernández González, María del Carmen (R)
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori Dr. Blasco Esteve, Andrés Avelino (R)
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans Dra. Milano x, Valentina (R)
20436 - Dret Tributari de l'Empresa Dra. Fernández González, María del Carmen (R)
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal
20438 - Dret Concursal Capllonch Cerdà, Joan Pere (R)
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial
20440 - Dret Bancari i Borsari Antich Ferrá, Amador (R)
20441 - Dret Civil de les Illes Balears Dra. Llodrà Grimalt, Francesca (R)
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat Dra. Pons-Estel Tugores, Catalina (R)
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca Dr. Planas Rosselló, Antonio (R)
20461 - Dret Processal Civil Internacional
20469 - Comerç Electrònic i Internet Alcover Cateura, Rafael (R)
20474 - Dret Social Comunitari Crespí Ferriol, Maria del Mar (R)
20476 - Dret del Comerç Internacional Dr. Vives Vallés, Juan Antonio (R)
20479 - Dret Registral Immobiliari
20480 - Contractació i Document Notarial
20490 - Treball de Fi de Grau
20491 - Pràcticum
20514 - Contractació Turística Leal Mayol, Francisco Manuel (R)
20600 - Entorn Econòmic Dra. Aguiló Segura, Paula María
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20605 - Microeconomia Dr. Bujosa Bestard, Ángel
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Dr. Nilsson, Jan Olof William (R)
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores (R)
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Dr. Alegre Martín, Joaquín (R)
20642 - Educació i Mercat Laboral Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier (R)
21145 - Business English
21200 - Comptabilitat Financera I Dra. Herranz Bascones, Raquel (R)
21202 - Economia Financera
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Dra. Morey Tous, Antònia (R)
21204 - Direcció de Producció i Operacions Hernández Arenaz, Iñigo
21205 - Econometria Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad
21206 - Comptabilitat de Costs
21207 - Inversió i Finançament Empresarial García Saiz, Sergio Javier
21208 - Disseny de les Organitzacions
21209 - Economia Industrial Dr. Escrihuela Villar, Marc
21210 - Economia Espanyola i Mundial Serra Ferrer, Juan Antonio
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Dra. Massot Perelló, María Magdalena (R)
21213 - Estratègia Empresarial Canet Moyà, Cristina
21214 - Macroeconomia Dr. Oliver Rullán, Francisco Jorge
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Dr. Mauleón Méndez, Emilio (R)
21216 - Direcció Comercial I Gotarredona Fiol, Roger
21217 - Direcció Financera Dr. Sintes Vinent, Josep Antoni
21218 - Gestió de Recursos Humans Septiem Navarro, Manuel Fernando
21219 - Direcció Comercial II Aguiló Lemoine, Angela Elisa
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Dr. Rejón Guardia, Francisco
21225 - Auditoria de Comptes Gelabert Morro, Miquel Francesc
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió
21227 - Gestió Bancaria Dr. Martín Oliver, Alfredo (R)
21228 - Mercats Financers Borsaris Dr. Pascual Gascó, Roberto (R)
21229 - Productes Bancaris Dra. Munar Muntaner, María Esperanza (R)
21230 - Màrqueting Financer Dra. García Sastre, María Antonia (R)
21235 - Creació d'Empreses Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
21239 - Gestió de la Innovació Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto (R)
21240 - Empresa Familiar
21241 - Habilitats Directives Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio (R)
21242 - Internacionalització de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel (R)