Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El doble grau permet obtenir les dues titulacions, el grau en Dret i el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en un període de cinc anys o cinc anys i un semestre, amb una dedicació més intensiva que als graus ordinaris (12 assignatures per curs en lloc de 10).

La formació es realitzarà en un grup reduït d’aproximadament 40 estudiants.

Aquesta formació dual de caràcter econòmic i jurídic té una elevada demanda professional.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   258   30   18   12 378

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20491 - Pràcticum Pràctiques externes 18,0 Castellà Segon semestre
20490 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 12,0 Anual
Assignatures optatives d'Administració d'Empreses
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21145 - Business English Optativa 6,0 Anglès Primer semestre, Segon semestre
21225 - Auditoria de Comptes Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21229 - Productes Bancaris Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21230 - Màrqueting Financer Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21239 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0 Primer semestre
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0 Català Primer semestre
21246 - E-Màrqueting Optativa 3,0 Català Primer semestre
20514 - Contractació Turística Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21227 - Gestió Bancaria Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21228 - Mercats Financers Borsaris Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21241 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència Optativa 6,0
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 3,0
20638 - Gestió Pública Optativa 6,0
20639 - Dret Administratiu Optativa 3,0
20641 - Gestió de Contractació Pública Optativa 3,0
20646 - Imposició sobre la Renda Personal Optativa 6,0
20647 - Imposició sobre Societats Optativa 6,0
20648 - Imposició sobre el Consum Optativa 6,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
21224 - Consolidació Comptable Optativa 6,0
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança Optativa 6,0
21232 - Assegurances Optativa 3,0
21233 - Economia Monetària Optativa 3,0
21234 - Econometria Dinàmica Optativa 3,0
21236 - Dret Laboral Optativa 6,0
21237 - Estratègies de Negociació Empresarial Optativa 6,0
21238 - Gestió de Qualitat Optativa 6,0
21242 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
21244 - Màrqueting Turístic i de Serveis Optativa 6,0
21245 - Màrqueting de la Distribució Comercial Optativa 6,0
21247 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
21248 - Direcció de Vendes Optativa 6,0
21249 - Logística Optativa 3,0
21250 - Gestió Informàtica Optativa 6,0
21251 - Màrqueting de les Administracions Públiques Optativa 3,0
21252 - Comptabilitat Pública Optativa 6,0
Assignatures optatives de Dret
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Optativa 6,0 Català Primer semestre
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20436 - Dret Tributari de l'Empresa Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20438 - Dret Concursal Optativa 6,0 Català Segon semestre
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20440 - Dret Bancari i Borsari Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20441 - Dret Civil de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20461 - Dret Processal Civil Internacional Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20469 - Comerç Electrònic i Internet Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20474 - Dret Social Comunitari Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20476 - Dret del Comerç Internacional Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20479 - Dret Registral Immobiliari Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20480 - Contractació i Document Notarial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20435 - Conflictes de Lleis en Dret de Família i Successions Optativa 6,0
20443 - Dret de la Seguretat Social Optativa 6,0
20444 - El Sistema Tributari Espanyol en el Context de la Unió Europea Optativa 6,0
20446 - Filosofia Jurídica i Social Optativa 6,0
20447 - Nocions Bàsiques de Comptabilitat Optativa 6,0
20448 - Organització Autonòmica de les Illes Balears Optativa 6,0
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats Optativa 6,0
20450 - Dret Agrari Optativa 6,0
20451 - Dret Ambiental Civil Optativa 6,0
20452 - Dret Civil de l'Activitat Turística Optativa 6,0
20453 - Tradició Juridicocivil de les Illes Balears Optativa 6,0
20454 - Propietat Intel·lectual Optativa 6,0
20455 - Dret Civil Sanitari Optativa 6,0
20456 - Protecció Juridicocivil del Menor Optativa 6,0
20457 - Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal Optativa 6,0
20458 - Dret del Consum Optativa 6,0
20459 - Matrimoni en Forma Religiosa Optativa 6,0
20462 - Dret del Mar i dels Recursos i el Medi Marí Optativa 6,0
20463 - El Control Judicial de la Legalitat en la Unió Europea Optativa 6,0
20464 - Dret d'Immigració i Asil Optativa 6,0
20465 - Dret de les Organitzacions Internacionals Optativa 6,0
20466 - Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere: Aspectes Juríd Optativa 6,0
20467 - Dret a la Vida Privada Optativa 6,0
20468 - Mercat Interior i Llibertats Econòmiques en la Unió Europea Optativa 6,0
20470 - Criminologia Optativa 6,0
20472 - Dret Penal Econòmic Optativa 6,0
20473 - Dret Penitenciari Optativa 6,0
20475 - Dret Romà Optativa 6,0
20477 - Dret Local Optativa 6,0
20478 - El Règim Jurídic de la Despesa Pública a les Adm. Públiques Territorials Optativa 6,0
20481 - English for Legal Purposes Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020