Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Aquesta doble titulació s’adreça fonamentalment a estudiants amb una bona preparació (orientativament, nota d’accés a la universitat de 7 o superior) i amb un seriós compromís de dedicació als estudis.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GAID

3r vocal
Gil Salvador, Laura
4t vocal
Baos Darder, Maria

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
21200 - Comptabilitat Financera I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Secretariat
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
21216 - Direcció Comercial I 6
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
Assignatura Crèdits
21216 - Direcció Comercial I 6
21236 - Dret Laboral 6
21219 - Direcció Comercial II 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
21216 - Direcció Comercial I 6
21236 - Dret Laboral 6
21219 - Direcció Comercial II 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Restauració
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Hoteleria i turisme
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic