Grau

378 crèdits - Facultat de Dret

Doble Titulació en Administració i Direcció D'Empreses /Dret (5è Curs-Grup33)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història   GRUP 01 (HISTÒRIA) 15/01/2019 18:00 - 21:00
 • Ramon Llull Aula A-20
 • Ramon Llull Aula A-20
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història   GRUP 01 (HISTÒRIA) 05/02/2019 18:00 - 21:00
 • Ramon Llull Aula A-20
 • Ramon Llull Aula A-20
20428 - Donacions i Successions   GRUP 33 (MATI) GAID 10/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20428 - Donacions i Successions   GRUP 33 (MATI) GAID 05/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20429 - El Procés Civil d'Execució   GRUP 33 GAID 14/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20429 - El Procés Civil d'Execució   GRUP 33 GAID 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20430 - Dret Internacional Privat   GRUP 33 MATI GAID 16/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20430 - Dret Internacional Privat   GRUP 33 MATI GAID 07/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
20431 - Dret Tributari: Part Especial   GRUP 33 MATI GAID 17/01/2019 09:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20431 - Dret Tributari: Part Especial   GRUP 33 MATI GAID 18/01/2019 09:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20431 - Dret Tributari: Part Especial   GRUP 33 MATI GAID 06/02/2019 09:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori   OPTATIVA GDRE+GAID 06/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori   OPTATIVA GDRE+GAID 04/07/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans   OPTATIVA GDRE+GAID 18/06/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans   OPTATIVA GDRE+GAID 04/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20436 - Dret Tributari de l'Empresa   OPTATIVA GDRE+GAID 21/06/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20436 - Dret Tributari de l'Empresa   OPTATIVA GDRE+GAID 04/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal   OPTATIVA GDRE+GAID 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA25
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal   OPTATIVA GDRE+GAID 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
20438 - Dret Concursal   OPTATIVA GDRE+GAID 10/06/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20438 - Dret Concursal   OPTATIVA GDRE+GAID 08/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial   OPTATIVA GDRE+GAID 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA25
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial   OPTATIVA GDRE+GAID 09/07/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
20440 - Dret Bancari i Borsari   OPTATIVA GDRE+GAID 19/06/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20440 - Dret Bancari i Borsari   OPTATIVA GDRE+GAID 09/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20441 - Dret Civil de les Illes Balears   OPTATIVA GDRE+GAID 17/06/2019 17:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20441 - Dret Civil de les Illes Balears   OPTATIVA GDRE+GAID 12/07/2019 17:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes   OPTATIVA GDRE+GAID 17/06/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes   OPTATIVA GDRE+GAID 09/07/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat   OPTATIVA GDRE+GAID 07/06/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat   OPTATIVA GDRE+GAID 05/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca   OPTATIVA GDRE+GAID 07/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca   OPTATIVA GDRE+GAID 05/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20461 - Dret Processal Civil Internacional   OPTATIVA GDRE+GAID 19/06/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20461 - Dret Processal Civil Internacional   OPTATIVA GDRE+GAID 11/07/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20469 - Comerç Electrònic i Internet   OPTATIVA GDRE+GAID 06/06/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20469 - Comerç Electrònic i Internet   OPTATIVA GDRE+GAID 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20474 - Dret Social Comunitari   OPTATIVA GDRE+GRLA+GAID 12/06/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20474 - Dret Social Comunitari   OPTATIVA GDRE+GRLA+GAID 05/07/2019 18:00 - 20:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
20476 - Dret del Comerç Internacional   OPTATIVA GDRE.+GAID 11/06/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20476 - Dret del Comerç Internacional   OPTATIVA GDRE.+GAID 10/07/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20479 - Dret Registral Immobiliari   OPTATIVA GDRE+ GAID 20/06/2019 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20479 - Dret Registral Immobiliari   OPTATIVA GDRE+ GAID 05/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22
20480 - Contractació i Document Notarial   OPTATIVA GDRE+GAID 14/06/2019 19:00 - 21:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20480 - Contractació i Document Notarial   OPTATIVA GDRE+GAID 09/07/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
20514 - Contractació Turística   GRUP 33 (GAID)OPT + GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 22-26 18/06/2019 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
20514 - Contractació Turística   GRUP 33 (GAID)OPT + GRUP 82 (HORABAIXA) GADE = GTUR 22-26 10/07/2019 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 33 GAID HORABAIXA = 42 GECO HORABAIXA = 82 OPTATIVA GADE HORABAIXA 20/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 33 GAID HORABAIXA = 42 GECO HORABAIXA = 82 OPTATIVA GADE HORABAIXA 05/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants   OPTATIVA GRUP 33 GAID MATI = GADE 81 MATI = GECO 91 MATI 05/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 33 GAID MATI = GTUR 42 = GADE 81 = GECO 91 14/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 33 GAID MATI = GTUR 42 = GADE 81 = GECO 91 15/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21206 - Comptabilitat de Costs   GRUP 33 GAID (MATÍ) 08/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21206 - Comptabilitat de Costs   GRUP 33 GAID (MATÍ) 04/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
21219 - Direcció Comercial II   GRUP 33 MATI GAID 1R SEMESTRE 23/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
21219 - Direcció Comercial II   GRUP 33 MATI GAID 1R SEMESTRE 07/02/2019 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82-88-89 06/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82-88-89 12/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21227 - Gestió Bancaria   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82-88-89 21/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21227 - Gestió Bancaria   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82-88-89 15/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21228 - Mercats Financers Borsaris   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB12
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB12
21229 - Productes Bancaris   OPTATIVA GAID 33 (HORABAIXA) GG = GADE 82 17/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21229 - Productes Bancaris   OPTATIVA GAID 33 (HORABAIXA) GG = GADE 82 05/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GAID 33 = GDRE 03 = GADE 82 = GRLA 01 = GTUR 42 19/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21235 - Creació d'Empreses   OPTATIVA GAID 33 = GDRE 03 = GADE 82 = GRLA 01 = GTUR 42 12/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21239 - Gestió de la Innovació   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42-46 MENORCA 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21239 - Gestió de la Innovació   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82 HORABAIXA = GTUR 42-46 MENORCA 08/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GDRE 03 = GRLA 01 18/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
21240 - Empresa Familiar   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GDRE 03 = GRLA 01 15/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GAID 33 (HORABAIXA) ANGLÈS = GADE 82 = GTUR 42 17/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
21241 - Habilitats Directives   OPTATIVA GAID 33 (HORABAIXA) ANGLÈS = GADE 82 = GTUR 42 05/07/2019 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
21242 - Internacionalització de l'Empresa   OPTATIVA GRUP 33 GAID (HORABAIXA) = GADE 82 = 42-46 GTUR21243 15/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
21242 - Internacionalització de l'Empresa   OPTATIVA GRUP 33 GAID (HORABAIXA) = GADE 82 = 42-46 GTUR21243 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial   OPTATIVA GRUP 33 (HORABAIXA) GAID = GRUP 82 GADE = GTUR 42 07/02/2019 08:30 - 11:30
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 = GTUR 42 22/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 = GTUR 42 05/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11