Grau

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Doble Titulació en Administració i Direcció D'Empreses /Dret (4r Curs-Grup33)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals   GRUP 33 PALMA (GAID) 4 CURS 18/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals   GRUP 33 PALMA (GAID) 4 CURS 06/02/2019 12:00 - 15:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20422 - Relació Individual del Treball   GRUP 33 PALMA (GAID) 4 CURS 23/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20422 - Relació Individual del Treball   GRUP 33 PALMA (GAID) 4 CURS 08/02/2019 12:00 - 15:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 21/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 12/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat   GRUP 33 MATI GAID 4R CURS 07/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat   GRUP 33 MATI GAID 4R CURS 04/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 17/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 09/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 11/06/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 05/07/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 13/06/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals   GRUP 33 PALMA (GAID) 4R CURS 08/07/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
21145 - Business English   GAID 1S (33) MATÍ (GG-X01) + GECO (91) (GG-X01) 15/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21145 - Business English   GAID 1S (33) MATÍ (GG-X01) + GECO (91) (GG-X01) 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GAID 2S (34) TARDE GECO-GADE-GRLA-GAID 92-83-03-34GG-03-34X01-92-83X01-X02- 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GAID 2S (34) TARDE GECO-GADE-GRLA-GAID 92-83-03-34GG-03-34X01-92-83X01-X02- 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21212 - Gestió de Riscs Empresarials   GRUP 33 GAID 4R CURS 11/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21212 - Gestió de Riscs Empresarials   GRUP 33 GAID 4R CURS 05/02/2019 12:00 - 15:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
21214 - Macroeconomia   GRUP 33 GAID 4R CURS 15/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21214 - Macroeconomia   GRUP 33 GAID 4R CURS 05/02/2019 19:00 - 21:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
21217 - Direcció Financera   GRUP 33 GAID 4T CURS (MATÍ) 19/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21217 - Direcció Financera   GRUP 33 GAID 4T CURS (MATÍ) 11/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable   GRUP 33 GAID (1R SEMESTRE) MATÍ 09/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable   GRUP 33 GAID (1R SEMESTRE) MATÍ 04/02/2019 12:00 - 15:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
21225 - Auditoria de Comptes   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82 09/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21225 - Auditoria de Comptes   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA = GADE 82 06/02/2019 09:00 - 11:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11
21230 - Màrqueting Financer   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 HORABAIXA (GG) 10/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21230 - Màrqueting Financer   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 HORABAIXA (GG) 04/02/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 = GTUR 42 22/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
21246 - E-Màrqueting   OPTATIVA GAID 33 HORABAIXA (GG) = GADE 82 = GTUR 42 05/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11