Escoltar

Grau

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Doble Titulació en Administració i Direcció d'Empreses / Dret (4r Curs-Grup33)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals  GRUP 33, 1S, GAID 15/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals  GRUP 33, 1S, GAID 12/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20422 - Relació Individual del Treball  GRUP 33, 1S, GAID 23/01/2020 10:00 - 13:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
20422 - Relació Individual del Treball  GRUP 33, 1S, GAID 11/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual  GRUP 33, 2S, GAID 08/06/2020 16:00 - 19:00
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual  GRUP 33, 2S, GAID 13/07/2020 16:00 - 19:00
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat  GRUP 33, 2S, GAID 12/06/2020 12:00 - 15:00
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat  GRUP 33, 2S, GAID 15/07/2020 16:00 - 19:00
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors  GRUP 33, 2S, GAID 16/06/2020 10:00 - 13:00
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors  GRUP 33, 2S, GAID 14/07/2020 19:00 - 21:00
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General  GRUP 33, 2S, GAID 19/06/2020 12:00 - 15:00
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General  GRUP 33, 2S, GAID 14/07/2020 09:00 - 12:00
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals  GRUP 33, 2S, GAID 23/06/2020 10:00 - 13:00
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals  GRUP 33, 2S, GAID 15/07/2020 09:00 - 12:00
21145 - Business English  GRUP 33, 1S, GAID 15/01/2020 16:00 - 19:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
21145 - Business English  GRUP 33, 1S, GAID 11/02/2020 16:00 - 19:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21145 - Business English  GRUP 34, 2S, GAID 18/06/2020 16:40 - 19:00
21145 - Business English  GRUP 34, 2S, GAID 03/07/2020 16:00 - 19:00
21212 - Gestió de Riscs Empresarials  GRUP 33, 1S, GAID 21/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
21212 - Gestió de Riscs Empresarials  GRUP 33, 1S, GAID 06/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21214 - Macroeconomia  GRUP 33, 1S, GAID 13/01/2020 14:00 - 16:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21214 - Macroeconomia  GRUP 33, 1S, GAID 14/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21217 - Direcció Financera  GRUP 33, 2S, GAID 17/06/2020 09:00 - 12:00
21217 - Direcció Financera  GRUP 33, 2S, GAID 10/07/2020 09:00 - 12:00
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable  GRUP 33, 1S, GAD2, GAID 08/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable  GRUP 33, 1S, GAD2, GAID 07/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21225 - Auditoria de Comptes  GRUP 33, 1S, GAID 09/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
21225 - Auditoria de Comptes  GRUP 33, 1S, GAID 10/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21230 - Màrqueting Financer  GRUP 33, 1S, GAID 16/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
21230 - Màrqueting Financer  GRUP 33, 1S, GAID 06/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21246 - E-Màrqueting  GRUP 33, 1S, GAID 21/01/2020 16:00 - 19:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21246 - E-Màrqueting  GRUP 33, 1S, GAID 07/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21