Grau

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Doble Titulació en Administració i Direcció d'Empreses/Dret (3r Curs- Grup 33)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20414 - El Procés Penal   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 06/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20414 - El Procés Penal   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 04/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20415 - Relacions Col·lectives de Treball   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 10/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20415 - Relacions Col·lectives de Treball   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 05/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 12/06/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 09/07/2019 09:00 - 20:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
20418 - Obligacions i Contractes   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 16/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20418 - Obligacions i Contractes   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 07/02/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20419 - El Procés Civil de Declaració   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 08/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20419 - El Procés Civil de Declaració   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 04/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 10/01/2019 16:00 - 19:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics   GRUP 33 (MATÍ GAID 3ER CURS ) 05/02/2019 16:00 - 19:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
  • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA25
21205 - Econometria   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 18/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
21205 - Econometria   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 07/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
21213 - Estratègia Empresarial   GRUP 33 GAID (MATÍ 3R CURS) 14/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21213 - Estratègia Empresarial   GRUP 33 GAID (MATÍ 3R CURS) 06/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats   GRUP 33 GAID (MATÍ) 3R CURS - 2S 20/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats   GRUP 33 GAID (MATÍ) 3R CURS - 2S 12/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
21216 - Direcció Comercial I   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 23/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24
21216 - Direcció Comercial I   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 08/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
21218 - Gestió de Recursos Humans   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 14/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21218 - Gestió de Recursos Humans   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 08/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 18/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor   GRUP 33 (MATÍ GAID 3R CURS) 11/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12