Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret

21145. Business English (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

  • (34) - GRUP 34, 2S, GAID

    • Professorat
      María Mercedes Escaño Moyá
    • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre