Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret

20491. Pràcticum (2018-19)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) 30 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 336 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica, totes les assignatures de tipus obligatòria, totes les assignatures de tipus pràctiques externes

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre