Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

384 crèdits - Facultat de Dret
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret a extingir .

En què consisteix?

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica en gestió d’empreses, tant en l’àmbit econòmic com en el jurídic. La combinació d’assignatures de gestió d’empreses amb assignatures sobre dret proporciona a l’alumne les eines i metodologies idònies per a la presa de decisions a l’ empresa, tant pel que fa a l’organització interna com a l'actuació als mercats.

Què hi aprendràs?

Podràs analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip i adaptar-se a noves tecnologies i nous contextos econòmics,  exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Administrador d'empreses privades i entitats públiques, consultor d'organització d'empreses, consultor comptable, consultor comercial, assessor fiscal, director financer, director comptable, director comercial, director de producció, director de recursos humans, analista financer, auditor, creació d'empreses, serveis d'estudis, inspector d'hisenda i cossos d'intervenció, tècnic del Govern, professor d'institut o d'universitat, investigador, advocat, procurador, notari, registrador, jutge, fiscal, secretari judicial, funcionari de l'Administració pública (escala superior i mitjana), funcionari d'organitzacions internacionals, assessoria (d'empreses, sindicats, ONG, etc.)...

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats..

Ciències Socials i Jurídiques
  40 places
384 crèdits. 5 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.021,88¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos