Escoltar

Vídeos tutorials

Vídeos tutorials i podcast

Pagament i consulta d'aules de la PBAU

Recomanacions per realitzar la PBAU

 
Què has de saber sobre la PBAU?

Com formalitzar la sol·licitud general?
Matrícula d'alumnes de nou ingrés

Trasllat d'expedient (PBAU)

Obtenció de credencials

Consulta i revisions de notes
Matrícula més grans de 45 anys

Matrícula més grans de 25 anys

Recomanacions per realitzar les proves
d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

- Històric de vídeos tutorials -