Escoltar

Accés amb estudis universitaris espanyols parcials

 

Poden sol·licitar canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols:

  • Un estudiant d’una altra universitat espanyola que vol cursar estudis oficials de grau a la UIB.
  • Un estudiant de grau a la UIB que vol canviar de titulació oficial.
  • Un estudiant de grau d'un centre de la UIB que vol cursar els mateixos estudis oficials de grau a un altre centre de la UIB.

Per poder ser admesos cal que se'ls reconegui al manco 30 crèdits en els estudis que es volen cursar.

No s'admetran per aquest procediment un canvi exclusivament de seu (dins el mateix estudi de grau), perquè l'alumne no canvia ni d'estudi ni de centre i existeix una convocatòria específica per a canvi de seu.

 

Consultau la informació sobre el procediment d'admissió