Escoltar

Paràmetres de ponderació

Cita prèvia
D'acord amb la Resolució del Rectorat del dia 15 de maig de 2020 referent a la transició cap al retorn a l'activitat presencial, us informam que:
   - Reprenem l'atenció presencial, a partir del dia 27 de maig de 2020, amb cita  prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971 10 10 70 de 8'30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat:

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.