Escoltar

Resultats de les proves d'accés

Proves d'accés a la UIB per a més grans de 45 anys

Doc. d'identitat
(DNI [Sense lletra], passaport, tarj. resident...)
Data de naixement
Format:DDMMAA