Escoltar

Resultats de les proves d'accés

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Proves d'accés a la UIB per a més grans de 45 anys

Doc. d'identitat
(DNI [Sense lletra], passaport, tarj. resident...)
Data de naixement
Format:DDMMAA

 

suport