Escoltar

Formulari dades identitat

Cita prèvia

Adjunció del document d'identitat

Més avall trobareu el botó “selecionar arxivo / examinar” que us permetrà adjuntar el document d’identitat amb format PDF (no superior a 1 Mb). A l’hora d’adjuntar aquest document és molt important que tingueu en compte que:

 • l’anvers i el revers del document d’identitat han de quedar a la mateixa cara del full
 • s’ha d’adjuntar en format PDF
 • el nom del PDF ha de ser una combinació de:
  • tipus de document + guió baix + número de document d’identificació
  • Exemples
   • Si el document és el DNI: DNI_99999999A.pdf
   • Si el document és un Passaport: PAS_9999999.pdf
   • Si el document és un NIE: NIE_X999999999A.pdf

Avís per a persones de nacionalitat estrangera que tinguin NIE. Pel fet que l’acreditació del NIE es pot fer amb diferents documents, com ara targeta de residència, cèdula o carta d’identitat, número identificatiu UE o permís de residència i treball, s’ha de tenir en compte que si el document no duu fotografia i firma també s’ha d’adjuntar a més el Passaport o la Cèdula o carta d’identitat.

 
 

Verificació de dades

Donc fe de la veracitat de les dades consignades i consent en que la Universitat de les Illes Balears les verifiqui pels mitjans telemàtics precisos a efectes de la matrícula de més grans de 25 o de 45 anys.

En cas de no atorgar el consentiment, haureu de presentar el document original presencialment als efectes de verificació de les dades.
 (Els camps marcats amb * són obligatoris)

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.