Història d'Espanya

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

 • A la primera pregunta de cada una de les dues opcions l’alumne podrà elegir entre un mapa i un text. Tant un com l’altre seran del mateix bloc temàtic, tot i que d’ítems distints. El seu valor serà de tres punts.
 • La resta de l’examen tindrà la mateixa estructura que l’any passat, i cada una de les dues preguntes teòriques valdrà 3,5 punts.
 • Els mapes es reduiran de dinou a quinze. El coordinador comunicarà oportunament la llista vigent (Annex I).

Criteris generals d'avaluació

Els criteris generals de correcció seran:

 • Capacitat de concreció en el tema.
 • Analitzar les causes de la qüestió concreta de què es tracti, com també les conseqüències a curt i llarg termini.
 • Contextualització correcta de la qüestió de què es tracti: indicació de la cronologia, el lloc concret al qual es refereix la qüestió, els personatges més transcendents i aspectes que tinguin una clara relació amb la pregunta o el text.
 • Capacitat analítica i no merament descriptiva. Així, per exemple, en les preguntes de qüestions polítiques es valorarà de forma especialment positiva la capacitat d’indicar els trets fonamentals de cada programa polític, Constitució etc. (divisió de poders, programa econòmic...).
 • Ús de vocabulari específic correcte i rigorós, com també definició clara dels conceptes que empri l’alumne.
 • Si escau, es valorarà de forma especialment positiva les referències a la història de les Illes Balears, com també la capacitat de relacionar la situació espanyola en un tema i/o fenomen amb la situació europea.
 • Claredat expositiva i absència de contradiccions.
 • La presentació i l'ortografia es tindran en consideració. En els casos més greus podran suposar una penalització fins al 10 per cent de la nota final de la prova.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Miguel José Deyá Bauzá
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 26 93
Contacte