Escoltar

Persones més grans de quaranta-cinc anys amb prova d'accés específica

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones més grans de quaranta-cinc anys amb prova d’accés específica.

Casos

Nota d'accés

  • Serà la nota final de la prova d'accés.

Documentació

  • No cal presentar cap document.