Escoltar

Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.

Nota d'accés

  • Serà la nota final de la prova de accés.

Documentació

Només han de presentar la documentació els estudiants amb la prova d’accés per a més grans de 25 anys de convocatòries posteriors a l'any 2000 superades en altres universitats.

Documentació:

  • DNI/passaport/NIE.
  • Targeta de la superació de la prova.