Escoltar

Documentació en cas de discapacitat del 33% o superior o necessitats educatives especials permanents

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 13.30 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

Persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.

  • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
  • En cas de grau de discapacitat inferior al 33%, document acreditatiu de la comunitat autònoma del suport educatiu que han tingut.

 

suport