Escoltar

Accés i admissió

Cita prèvia

Format PDF Guia gràfica general dels requisits d'accés i admissió per als estudiants que realitzen la PBAU

Requisits d'accés als estudis de grau

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir almenys un dels requisits següents:

Format PDF Guia gràfica dels requisits d'accés per a l'admissió als estudis de grau

Admissió als estudis de grau

Per poder cursar un estudi de grau, a més de tenir un requisit d’accés, cal tenir admissió mitjançant un dels següents procediments:

Convocatòries

Proves específiques d'admissió

Convocatòries

Compatibilitat entre procediments

Els candidats que compleixin els requisits d'accés per més d'un procediment d'admissió poden fer-ne ús perquè són compatibles entre ells. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau o programa combinat d'ensenyament oficial (PCEO) i seu en un any acadèmic i l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d'universitat i/o d’estudis oficials espanyols, i finalment, per a places generals.

Altres procediments d'admissió

Informació relacionada

Suport

suport