Escoltar

Assignatures de formació internacional impartides en anglès

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Any acadèmic 2018-19

Aquests cursos s’ofereixen a:
  • Alumnat UIB de les titulacions de grau
  • Alumnat que rep la UIB en el marc dels programes de mobilitat

Llistat de cursos provisional

Codi

Nom del curs

Crèdits

Professor/a

Període

Observacions
30020 Information research in social science 6 ECTS Rubén Lluc Comas Forgas 1r semestreNo s'assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
30023 The art of Telling Stories about Data 6 ECTS Margarita Miró Julià / Irene García Mosquera 1r semestreCancel·lat
30024 Communication and managerial skills in the intercultural context 6 ECTS Matilde Morales Raya 1r semestre 
30025 Ecocriticism in Popular Culture 6 ECTS Rosa Moreno 2n semestreNo s'assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
30026 Critical thinking, critical reading and presenting arguments 6 ECTS Marcos Nadal Roberts 2n semestre 
30027 GM crops & Intellectual Property: Impacts on Innovation, Health, the Environment and Society 6 ECTS Juan Antonio Vives-Vallés 2n semestreNo s'assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química i Física.

Més informació

  • Tots els cursos tenen 6 ECTS
  • Matrícula als serveis administratius dels teus estudis
  • Hi ha d'haver un mínim de 10 alumnes matriculats per impartir-se