Escoltar

Estudis de grau

Cita prèvia
D'acord amb la Resolució del Rectorat del dia 15 de maig de 2020 referent a la transició cap al retorn a l'activitat presencial, us informam que:
   - Reprenem l'atenció presencial amb cita  prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Està disponible l'oferta dels estudis de grau per a l'any acadèmic 2020-21

Accés als estudis de Grau
 

Què estudiaràs amb nosaltres?