Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2022-23

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

9 ECTS d’assignatures obligatòries

30 ECTS d’assignatures optatives

6 ECTS de les Pràctiques Externes

15 ECTS del Treball de Fi de Màster

Complements formatius

La direcció del màster pot requerir complements de formació a estudiants amb un títol d'accés que no tingui relació amb les TIC o bé amb l'àmbit educatiu. Es podrien cursar fins a 30 ECTS de complements formatius en funció de la formació prèvia i l’experiència professional acreditades.

Les assignatures que s’oferten exclusivament com a complements formatius són les següents, però la direcció del màster podria emprar qualsevol assignatura optativa del màster com a complement formatiu, si escau:

  • 11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació
  • 11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració
  • 11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC

Observacions

Les assignatures següents tenen 2 grups: un en català/castellà i l’altre, en anglès

  • 11807 - Societat en Xarxa i Ciutadania Digital
  • 11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu
  • 11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament

Aquest màster és interuniversitari entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat de Múrcia i la Universitat de les Illes Balears, i té una web comuna. Les guies docents de les assignatures i tot l'equip docent el podeu consultar als enllaços:
http://www.tecnologiaeducativa.eu/informacion-general/guias-docentes/
http://www.tecnologiaeducativa.eu/equipo-docente/

Sense curs definit
Nom Crèdits Període
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència 6,0 Primer semestre
11060 - Disseny d'Investigació 6,0 Primer semestre
11062 - Les TIC en l'Àmbit no Formal 3,0 Primer semestre
11063 - Entorns Flexibles de Formació 3,0 Primer semestre
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 3,0 Primer semestre
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració 3,0 Primer semestre
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3,0 Primer semestre
11805 - Disseny de projectes d'innovació en educació 3,0 Primer semestre
11807 - Societat en xarxa i ciutadania digital 3,0 Primer semestre
11809 - Comunicació audiovisual en xarxa 3,0 Primer semestre
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6,0 Segon semestre
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6,0 Segon semestre
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades 6,0 Segon semestre
11064 - Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3,0 Segon semestre
11066 - Desenvolupament Professional del Docent en Relació a les TIC 3,0 Segon semestre
11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu 3,0 Segon semestre
11072 - Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital 3,0 Segon semestre
11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament 3,0 Segon semestre
11806 - Ética digital aplicada 3,0 Segon semestre
11808 - Creació de continguts per a formació en línea 3,0 Segon semestre
11810 - Gestió del coneixement en les organitzacions 3,0 Segon semestre
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11056 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 15,0 Segon semestre
11055 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 6,0 Anual
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa Obligatòria 6,0 Primer semestre
11054 - Difusió i Transferència Obligatòria 3,0 Segon semestre