Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

36 ECTS d’assignatures obligatòries.

10 ECTS d’assignatures optatives.

8 ECTS de les Pràctiques Externes.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Complements de formació

El pla d’estudis inclou l’assignatura 10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals, que és obligatòria per als alumnes que accedeixin al màster per reconeixement d’un títol propi.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
10128 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 6,0 Segon semestre
10129 - Pràctiques Professionals Pràctiques externes 8,0 Segon semestre
10491 - Fonaments i Àmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
10492 - Seguretat en el Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
10493 - Higiene Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre
10494 - Medicina del Treball Obligatòria 3,0 Primer semestre
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada Obligatòria 6,0 Primer semestre
10496 - Formació i Comunicació Obligatòria 3,0 Primer semestre
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient Obligatòria 6,0 Primer semestre
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball Optativa 10,0 Segon semestre
10500 - Especialitat en Higiene Industrial Optativa 10,0 Segon semestre
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Optativa 10,0 Segon semestre