Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2022-23

10128. Treball de Fi de Màster (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1
Online Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
  • Pendent
Mallorca GRUP 2, 2S
  • Pendent
Mallorca GRUP 95, 2S
  • Pendent