Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2022-23

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

37,5 ECTS d’assignatures obligatòries

11 ECTS d’assignatures optatives

11,5 ECTS a través d’un dels itineraris del màster:

Itinerari professionalitzador:

  • Pràctiques externes de 5,5 ECTS
  • TFM de 6 ECTS

Itinerari investigador:

  • Pràctiques de 2,5 ECTS
  • TFM de 9 ECTS
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
10553 - Metodologia de la Investigació II. Perspectiva Qualitativa Obligatòria 7,5 Primer semestre
10890 - Metodologia de la Investigació. Tècniques d'Anàlisi Multivariable Obligatòria 3,0 Primer semestre
10893 - L'Observació i Fonts de Documentació Obligatòria 3,0 Primer semestre
10906 - Concepcions i Perspectives Actuals sobre la Primera Infància Obligatòria 3,0 Primer semestre
10907 - Nous Enfocaments sobre el Desenvolupament Socio-emocional i Cognitiu a la Primera Infància Obligatòria 3,0 Primer semestre
10826 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca Obligatòria 3,0 Segon semestre
10902 - El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals Obligatòria 3,0 Segon semestre
10908 - Drets i Polítiques Socials d'Atenció a la Primera Infància Obligatòria 3,0 Segon semestre
10909 - Serveis Socio-Educatius i Experiències Educatives Innovadores a Europa Obligatòria 3,0 Segon semestre
10991 - Estratègies d'Intervenció amb Famílies a la Primera Infància Obligatòria 3,0 Segon semestre
10557 - Entrenament en Habilitats Comunicatives i Socials per a Professionals de la Salut Optativa 5,0 Primer semestre
10888 - Història de la Família i de la Infància Optativa 3,0 Primer semestre
10910 - Medis de Comunicació i Primera Infància Optativa 2,0 Primer semestre
10994 - Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància Optativa 3,0 Primer semestre
10995 - Tècniques de Benestar en la Primera Infància Optativa 3,0 Segon semestre
10911 - Salut Mental i Prevenció a la Primera Infància Obligatòria 3,0
10892 - Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors Optativa 3,0
10894 - Relació entre la Família, l'Escola i els Serveis Socials Optativa 4,0
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció Optativa 3,0

 Itinerari Investigador
  • Mallorca

Itinerari Investigador
Nom Crèdits Període
10915 - Treball de Fi de Màster 9,0 Segon semestre
10914 - Pràctiques 2,5 Segon semestre

 Itinerari Professional
  • Mallorca

Itinerari Professional
Nom Crèdits Període
10913 - Treball de Fi de Màster 6,0 Segon semestre
10912 - Pràctiques Externes 5,5 Segon semestre