Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

37,5 ECTS d’assignatures obligatòries

11 ECTS d’assignatures optatives

11,5 ECTS a través d’un dels itineraris del màster:

Itinerari professionalitzador:

  • Pràctiques externes de 5,5 ECTS
  • TFM de 6 ECTS

Itinerari investigador:

  • Pràctiques de 2,5 ECTS
  • TFM de 9 ECTS

 Itinerari Investigador
  • Mallorca

Itinerari Investigador
Nom Crèdits Període
10915 - Treball de Fi de Màster 9,0 Segon semestre
10914 - Pràctiques 2,5 Segon semestre

 Itinerari Professional
  • Mallorca

Itinerari Professional
Nom Crèdits Període
10913 - Treball de Fi de Màster 6,0 Segon semestre
10912 - Pràctiques Externes 5,5 Segon semestre