Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2022-23

11597. Treball de Fi de Màster (2022-23)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura