Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2022-23

11592. La Intervenció Neuropsicològica i la Rehabilitació en Pacients Crònics (2022-23)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors