Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2022-23

11587. L'Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut: Models i Factors Psi (2022-23)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1