Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

41 ECTS d’assignatures obligatòries

19 ECTS a través d’un dels perfils del màster:

Perfil professional: inclou un TFM de 6 ECTS, les Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família de 7 ECTS, i 6 ECTS que s'han de triar entre les optatives del perfil professional.

Perfil investigador: inclou un TFM de 13 ECTS i 6 ECTS que s'han de triar entre les optatives del perfil investigador.

 Perfil Professional
  • Mallorca

Perfil Professional
Nom Crèdits Període
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora 6,0 Segon semestre
10899 - Intervenció en Dèficit d'Atenció/ Hiperactivitat (TDAH) 3,0 Segon semestre
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció 3,0 Segon semestre
11045 - Tèc. d'Interv. Educ. i Conductuals en Infància, Adolescència i Família 3,0 Segon semestre
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família 7,0 Segon semestre

 Perfil Investigador
  • Mallorca

Perfil Investigador
Nom Crèdits Període
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada 13,0 Segon semestre
10903 - Polítiques Europees i Serveis Educatius per a la Primera Infància 3,0 Segon semestre
11046 - Activitat Física, Salut i Família 3,0 Segon semestre
11047 - Treball Corporal, Promoció de la Salut i Hàbits de Vida Actius 3,0 Segon semestre