Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

39 ECTS d’assignatures obligatòries.

9 ECTS d’assignatures optatives.

12 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11444 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 12,0 Segon semestre
11001 - Sistemes Dinàmics i Caos Obligatòria 6,0 Primer semestre
11002 - Processos Estocàstics Obligatòria 3,0 Primer semestre
11003 - Xarxes Complexes Obligatòria 3,0 Primer semestre
11004 - Formació de Patrons Obligatòria 3,0 Primer semestre
11005 - Introducció als Sistemes Complexos Obligatòria 3,0 Primer semestre
11007 - Presentació i Visualització Científica Obligatòria 3,0 Primer semestre
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics: Aplicacions Obligatòria 6,0 Primer semestre
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació Obligatòria 6,0 Primer semestre
11006 - Física Quàntica per a Sistemes Complexos Obligatòria 6,0 Segon semestre
11008 - Fenòmens Col·lectius de no Equilibri Optativa 3,0 Segon semestre
11009 - Dinàmica Espacio- temporal Optativa 3,0 Segon semestre
11010 - Biologia de Sistemes Optativa 3,0 Segon semestre
11011 - Física Estadística de Sistemes Biològics Optativa 3,0 Segon semestre
11012 - Modelització i Dinàmica de Sistemes Neuronals Optativa 3,0 Segon semestre
11013 - Fotònica no Lineal Optativa 6,0 Segon semestre
11014 - Òptica Quàntica i no Lineal Optativa 3,0 Segon semestre
11015 - Fenòmens Col·lectius en Sistemes Socials Optativa 3,0 Segon semestre
11016 - Transport i Renou Quàntics Optativa 3,0 Segon semestre
11017 - Teoria de la Informació Optativa 3,0 Segon semestre
11018 - Turbulència i Fenòmens no Lineals en Fluids Optativa 3,0 Segon semestre