Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement Arts i Humanitats
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català i/o castellà
Preus Preu públic per crèdit 23,89¤
Cost total: 1.499,00 ¤ (*)(**)
Directe a

(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster Universitari en Filosofia és una titulació superior orientada a la formació avançada de l'alumnat que abasta les àrees fonamentals dels estudis en filosofia: història de la filosofia, filosofia teorètica, filosofia pràctica i filosofia de la ciència. Integrada en els marcs educatius espanyol i europeu, aquesta titulació pretén dotar l'alumnat de les competències necessàries per dur a terme amb solvència una tasca autònoma d'investigació, continuar els seus estudis o millorar en el seu entorn laboral. Així mateix, ofereix una formació avançada i actualitzada en les àrees de coneixement que la componen. El pla d'estudis d'aquesta titulació ha estat dissenyat per aconseguir una major eficiència en l'aprofitament del temps i l'esforç de l'alumnat, així com perquè el procés d'aprenentatge sigui coherent i la formació final completa i especialitzada.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari