Màster Universitari en Ecologia Marina

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Aquesta versió del pla d’estudis ha començat el procés d'adaptació per modificació de pla l'any acadèmic 2024-25.
Si heu iniciat el màster amb aquesta versió del pla, podeu continuar amb aquest o demanar una adaptació al nou pla mitjançant el procediment d'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.
Consulta els terminis de matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

27 ECTS d’assignatures obligatòries.

15 ECTS d’assignatures optatives.

6 ECTS de les Pràctiques Externes.

12 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Document amb la taula d'oferta de pràctiques en les assignatures

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11678 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 12,0
11677 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 6,0
11665 - Ecologia Marina Obligatòria 6,0
11666 - Biologia Oceanogràfica Obligatòria 6,0
11667 - Gestió de Recursos Marins Obligatòria 5,0
11668 - Disseny Experimental: Mostreig i Tractament de Dades Obligatòria 5,0
11669 - Pràctiques Integrades Obligatòria 5,0
11671 - Bioindicadors Marins Optativa 5,0
11672 - Dinàmica d'Ecosistemes i Recursos Vius Explotables Optativa 5,0
11674 - Sediments Carbonatats: Metabolisme i Evolució dels Oceans Optativa 5,0
11670 - Ecologia Litoral. Sistemes Litorals Optativa 5,0
11673 - Ecologia del Fitoplàncton Optativa 5,0
11675 - Organismes Marins d'Importància Sanitària Optativa 5,0
11676 - Microbiologia Marina Optativa 5,0