Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2023-24

La UIB ha presentat la sol·licitud preceptiva per adaptar el Màster Universitari en Advocacia als requeriments del Reial Decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions de l’Advocacia i la Procura, i del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, d’acord amb els quals el màster passaria a denominar-se Màster Universitari en Advocacia i Procura a partir de l’any acadèmic 2023-24.

L’alumnat que en faci la preinscripció i resulti admès, queda supeditat a la resolució favorable de l’esmentada sol·licitud d’adaptació per tal de poder cursar el màster.

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
80
Crèdits 90
Campus Mallorca
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 1.460,77 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El principal objectiu del Màster d’Advocacia és facilitar al llicenciats o graduats en Dret els instruments i recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l'exercici de l'advocacia amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la deontologia. Si bé aquest és l'objetiu principal del Màster, també s'hi desenvoluparan activitats, fonamentalment avaluatives, que serveixin d'assaig per a afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja postgraduats per a l'accés a la professió d’advocat. Aquest Màster és fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB).

 Descarrega la informació de l'estudi

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari