Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2022-23

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 90 ECTS de la manera següent:

45 ECTS d’assignatures obligatòries.

30 ECTS de Pràctiques Externes.

15 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Programació de les materies

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11038 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 15,0 Anual
11039 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 30,0 Segon semestre
11037 - Mòdul Especial Obligatòria 29,0 Anual
11036 - Mòdul General Obligatòria 16,0 Primer semestre