Per a la sol·licitud i obtenció del títol de màster i doctorat

En el cas que l'interessat resideixi a Mallorca, Menorca o Eivissa

Per realitzar la sol·licitud i obtenció del títol de màster, l'interessat s'ha de personar en els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda, o a les seus universitàries de Menorca i Eivissa, amb DNI, NIE o passaport original en vigor i fotocòpia d'aquest.

Per a realitzar aquest tràmit s'ha de demanar cita prèvia en la aplicació "Cita prèvia" que trobareu a Centre d'Estudis de Postgrau > Et podem ajudar? > Cita Prèvia o a Escola de Doctorat > Cita Prèvia.

Li donarem una instància que ha de revisar i signar abans que li autoritzem a realitzar el pagament de les taxes d'expedició del títol.

L'expedició del títol suposa el pagament d'una taxa imposada pel decret de preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius. Es pot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit en els serveis administratius, o fer l'ingrés en efectiu en el compte de la UIB.

Una vegada realitzats aquests tràmits es donarà a l'alumne el resguard del seu títol. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol oficial, fins a la seva expedició per el Servei d'Alumnes i Títols (SAT).

El SAT, un cop expedit el títol, envia un escrit a l'adreça de correu electrònic que hi ha validada a la UIBdigital, on es comunica que poden passar a recollir-lo.

Per a més informació: Servei d'Alumnes i Títols (SAT), a Son Lledó.

Nota: Per l'obtenció d'un certificat acadèmic de notes la taxa és de 17,91 euros (8,96 euros en el cas de ser família nombrosa).

En el cas que l'interessat NO resideixi a Mallorca, Menorca o Eivissa

  1. L'interessat ha d'enviar un correu electrònic a la direcció postgrauarrobauib.es, indicant el seu nom i DNI i sol·licitant la expedició del seu títol de màster.
  2. Rebrà una resposta a aquest correu electrònic indicant les següents passes per continuar amb el tràmit. En aquest correu electrònic li adjuntarem la instància de sol·licitud de títol: si les dades personals que figuren a la sol·licitud són correctes, heu d'enviar com a resposta a aquest mateix correu electrònic la sol·licitud degudament complimentada, signada i escanejada + el DNI, NIE o passaport escanejat (que ha d'estar en vigor).
    Si falta qualque dada en les dades personals de la instància (domicili, telèfon, codi postal, etc.) pot afegir-ho a bolígraf o, si escau, corregir-ho si apareix errònia.
    Nota: el DNI apareix sense la lletra, la qual cosa no és una errada, i per tant NO ha corregir-se.
  3. Haurà d'abonar la quantitat imposada pel decret de preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius, en el compte de la UIB, indicant el seu nom en el concepte i ha d'enviar-nos el justificant del comprovant del pagament escanejat.
  4. Una vegada realitzades aquestes passes li enviarem al seu domicili el resguard del seu títol per correu postal. Aquest resguard és a tots els efectes el títol oficial fins a la seva expedició per el SAT.

Compte de la UIB on fer l'ingrés

Entitat bancaria: CaixaBank, SA

IBAN: ES27 2100 7359 7113 0010 4267

BIC: CAHMESMM

Nota: Per l'obtenció d'un certificat acadèmic de notes la taxa és de 17,91 euros (8,96 euros en cas de família nombrosa) que haurà d'abonar-se en el mateix número de compte (els pagaments de títol i certificats s'hauran de fer per separat, ja que són 2 conceptes diferents) mitjançant transferència o fent l'ingrés en el compte de la UIB, i una vegada efectuat el pagament haurà d'enviar-se escanejat el comprovant, rebut, avis de transferència, etc.