Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

22350. Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2016-17 podeu consultar el cercador de guies docents