Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. A les seus a partir del curs 2022/23 s'oferta la Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022)

22167. Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística (2023-24)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 3 crèdits de les assignatures 22156, 22157, 22158 o haver-los superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures 22126, 22129 y 22155 o haver-la superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents