Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22151. Educació Física, Oci i Recreació (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 29/07/2022

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

 • Grup gran 11

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
    
  • Horari
   Disponible a partir del 29/07/2022
 • Grup mitjà M 111

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Disponible a partir del 29/07/2022

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

 • GRUP 11, 2S, EIVISSA

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents